Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

zjadlbymcos
6675 7052 500

July 17 2018

zjadlbymcos
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
zjadlbymcos

July 07 2018

zjadlbymcos

June 29 2018

zjadlbymcos
0544 476a
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakittiesmama kittiesmama

April 23 2018

zjadlbymcos

April 19 2018

zjadlbymcos

April 14 2018

zjadlbymcos
zjadlbymcos
2815 aceb 500

April 05 2018

zjadlbymcos
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 29 2018

zjadlbymcos
8032 735c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachief chief
zjadlbymcos
6585 438e 500
Reposted frommoai moai viasilkdreams silkdreams

March 26 2018

8238 13f7 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viachief chief
zjadlbymcos

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
zjadlbymcos
zjadlbymcos
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?

March 24 2018

0871 28d5
Reposted frompheebs pheebs viala-lu la-lu

March 21 2018

zjadlbymcos
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaumie-ranko umie-ranko
zjadlbymcos
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek

March 03 2018

zjadlbymcos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl