Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

zjadlbymcos
2433 1328
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

May 26 2017

zjadlbymcos
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viadusz dusz

March 28 2017

zjadlbymcos

February 16 2017

zjadlbymcos
4264 cc2d 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vialaluna laluna
zjadlbymcos
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viamalinysieskonczyly malinysieskonczyly
zjadlbymcos

February 15 2017

zjadlbymcos
 Gdyby mi ktoś powiedział:
-Idź do parku
i siedź tam dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę...
To pobiegłbym do tego parku
i czekał dwa lata!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromIriss Iriss viaanakarenina anakarenina

February 14 2017

zjadlbymcos
6848 37ed

July 10 2015

zjadlbymcos
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka vianotthesame notthesame
zjadlbymcos
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo vianotthesame notthesame
zjadlbymcos

July 09 2015

8940 aa4e 500
Reposted fromdeviate deviate viathinredline thinredline

July 08 2015

zjadlbymcos
9344 37df 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaautos autos
zjadlbymcos
9348 20fb 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaautos autos

July 06 2015

zjadlbymcos
8697 db0f 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaautos autos

July 02 2015

zjadlbymcos
0768 21e2 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaautos autos

June 29 2015

zjadlbymcos
6783 99f9
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaautos autos
zjadlbymcos
7299 929c
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaautos autos
zjadlbymcos
4973 b0d4 500
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness viarikita rikita
zjadlbymcos
Reposted fromheima heima viarikita rikita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl