Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

zjadlbymcos
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutoflove outoflove

August 11 2017

zjadlbymcos
3961 50c3
Reposted frompastelowe pastelowe viakittiesmama kittiesmama

August 09 2017

zjadlbymcos
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
zjadlbymcos
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaoutoflove outoflove

August 03 2017

zjadlbymcos

July 24 2017

zjadlbymcos
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viahonestlie honestlie

July 23 2017

zjadlbymcos
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%

July 16 2017

zjadlbymcos

July 11 2017

zjadlbymcos

July 09 2017

Zadzwoń do mnie w środku nocy i powiedz że nie potrafisz beze mnie spać.
— . (via ten-uroczy-widok)

July 06 2017

zjadlbymcos
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viayouaresonaive youaresonaive

July 01 2017

zjadlbymcos
2791 ee49 500
Reposted fromoutoflove outoflove

June 17 2017

zjadlbymcos
2433 1328
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

May 26 2017

zjadlbymcos
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viadusz dusz

March 28 2017

zjadlbymcos

February 16 2017

zjadlbymcos
4264 cc2d 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vialaluna laluna
zjadlbymcos
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viamalinysieskonczyly malinysieskonczyly
zjadlbymcos
5016 8c45

February 15 2017

zjadlbymcos
 Gdyby mi ktoś powiedział:
-Idź do parku
i siedź tam dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę...
To pobiegłbym do tego parku
i czekał dwa lata!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromIriss Iriss viaanakarenina anakarenina

February 14 2017

zjadlbymcos
6848 37ed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl